Skole i morgen

Skole i morgen er en alliance på tværs af sektorer og aktører, der udspringer af et brændende ønske om at vende den stigende mistrivsel blandt elever og medarbejdere i grundskolen. Vi mener at der allerede er viden, ressourcer og erfaringer nok til at vi kan gå i gang med at vende udviklingen i morgen.

Skoledrømme

Invitation til skoleklasser lavet af billedkunstlære Anja Lykke

Skoledrømme

Mere end 60 organisationer og skoler, samskabte d. 15.3. en begivenhed, der forhåbentligt kan være med til at skubbe på en bevægelse og udvikling i skolen mod større trivsel.Dagen var tilrettelagt som et kæmpe laboratorium, hvor alle aktiviteter tog afsæt i eksisterende viden eller praksisser. Aktiviteter var samskabt af flere aktører i fælles nysgerrighed og inviterede elever og fagfolk ind så ny viden og indsigter blev skabt på dagen.Arrangementet byggede på nogle få præmisser:
1. Vi anerkender at skolen er i mistrivsel (ikke kun børnene).
2. Vi har allerede massere af viden og erfaring, så der er ingen grund til at vente, vi går igang i morgen.
3. Vi abonnere ikke på nogen specifik analyse eller enkelt årsag til krisen, men ser den som et bredt udtryk for et samfund hvor børnesynet ikke er fulgt med udviklingen.
Dagen fandt sted på SPOR10, der består at 5 store og sammenhængende haller. Deltagerne kunne her fordybe, udfolde eller fortabe sig i en masse aktiviteter baseret på konkrete erfaringer fra skoler rundt om i landet. Der var debatter, laboratorier, workshops, udstillinger og meget mere.Læs interview med i Socialt Indblik medto af initiativtagerne her: Nu er en faglig aktivisme på vejLæs rapportage i Politikken fra Skole i morgen her: Ifølge en ny bevægelse kan forandringen kun komme nedefra

Drømmen om Skole i morgen

Oversigt, aktiviteter og program d. 15.3.24

"Skole i morgen" i overmorgen

Efter d. 15.3. er det vores håb, at produktet og tankerne fra dagen kan komme ud og leve – dels gennem en digital publikation, der kan inspirere; en omrejsende interaktiv udstilling; et skoleudviklingsnetværk, der fortsat kan danne ramme for videndeling og konkrete prøvehandlinger på tværs af sektorer og på tværs af landet.

"Klassebillede" fra værkstedemøde d. 15.11.2023

"Klassebillede" fra værkstedsmøde 15.11.2023

Skole i morgen er samskabt af faglige ildsjæle fra skoler og organisationer på skoleområdet.Initiativet opstod oprindeligt som en omsiggribende samtale over frokosten i FishTank. En samtale der flyttede ind i mødelokaler og med tiden tiltrak flere og flere deltagere.Den første kulmination fandt sted d. 17.3.2023 hvor knap 200 mennesker samledes i FishTank til en dag under overskriften Skole hvor går du hen?.
Det var en lidt kaotisk dag, fyldt med håb og passion for vores alles skole. Det kaldte på mere.
Efterfølgende fortsatte møderne og der blev dannet et løst netværk med mere en 100 deltagere, der mødtes både fysisk i FishTank og virtuelt til en række værksteder for at udvikle et endnu større og mere ambitiøst arrangement d. 15.3..D. 15.33.2024 indtog mere end 1200 elever og fagfolk Spor10 hvor de delte deres erfaringer, viden om drømme om en skole i trivsel.

SPOR10 ligger i Jernbanebyen, et område der med tiden vil blive en helt ny bydel, central i København.Spor10 ønsker allerede nu at etablere fællesskaber i Jernbanebyen, inden de starter selve byudviklingen og dermed lægge grundstenene til et fælles mødested og samlingspunkt i Jernbanebyen, hvor der er plads til alle.SPOR10 består at 5 store sammenhængende haller som vil danne en fantastisk ramme om Skole i morgen d. 15.3.
-
Vasbygade 10, 2450 København

-----------------------

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

© Foreningen FishTank. All rights reserved.